2965 2191 heidi@heikon.dk

hr konsulent 

B Cool: Halvårlige trivselsmålinger sikrer løbende udvikling

En case om selvledelse i en stærk kultur

At opretholde og pleje en stærk fælles virksomhedskultur som den B Cool har, slutter ikke efter et kulturprojekt. Det kræver arbejde og løbende udvikling i takt med, at medarbejderstaben og ikke mindst samfundet udvikler sig. Det samme gør sig gældende for selvledelse – for hvordan sørger du for at nye medarbejdere såvel som de erfarne med høj anciennitet holder det høje engagement og ser værdien i den høje grad af selvledelse, som er til stede hos B Cool?

I artiklen “Sådan sikrer du en stærk virksomhedskultur ved direktørskifte” dykker vi ned i B Cools succes ved direktørskiftet i 2021. En succes baseret på et vellykket kulturprojekt med stort fokus på medarbejderinvolvering. Læs artiklen her. 

“Der er stor opbakning til vores trivselsmålinger, hvor det er 20 ud af 21 mulige, der svarer – selv vores rejsemontører, der ikke lige sidder ved en computer hver dag.”


Ejner Brodersen
CEO, B Cool A/S

Fastholdelse af motivationen med trivselsmålinger

Hvert halve år siden 2021 har B Cool taget temperaturen på trivslen blandt medarbejderne i virksomheden. Her sætter vi fokus på, at kulturen stadig udvikler sig i en retning, der skaber høj trivsel og motivation for medarbejderne. Hos B COOL har den trivselsskabende kultur høj prioritet, og derfor er kulturen også en del af virksomhedens strategiske indsatser.

“Vi ligger generelt højt på vores trivselsmålinger, som vi udfører 2 gange årligt. Det giver os mulighed for at holde fingeren på pulsen selv når vi ansætter mange nye, som vi jo gør som vækstvirksomhed. Og så er det også i respekt for de medarbejdere, der har været her i mange år. Der er ret høj senioritet og der ville kunne opstå generationskløft eftersom mange af de nye medarbejdere er noget yngre.
 

Vi skal have alle med. Om efteråret får alle medarbejdere derfor også tilbudt en fortrolig 1:1 session med Heidi, hvor jeg som ledelsen får en anonym tilbagemelding på mulige indsatsområder.”


Ejner Brodersen
CEO, B Cool A/S

Det er som sagt et on going arbejde at sikre en trivselsskabende kultur – særligt når virksomheden vækster og antallet af medarbejdere vokser, som B Cool har gjort de seneste år. Her formår B Cool fortsat at skabe høj trivsel, og deres trivselsmåling, GAIS, ligger markant over gennemsnittet for branchen.

 

Selvledelse i fokus

Et af indsatsområderne, der er med til at sikre den trivselsskabende kultur, er, at der hvert år er fokus på et bestemt tema. I 2024 er det selvledelse, da et af de særlige elementer i B Cools kultur netop er selvledelse. Da det er et vigtigt element i virksomhedens kultur, er det også et tema, der løbende sættes fokus på efterhånden som, der kommer nye medarbejdere til.

Fra januar er det selvledelse og ledelse generel, der er på programmet igen. Med afsæt i værdierne og ønsket om selvledelse har B Cool i 2024 sat flere initiativer i søen. Herunder en workshop om selvledelse.

Alle medarbejderne er inviteret til at deltage i workshoppen, som er bygget op omkring at give medarbejderne faglig viden om emnet og skabe sammenhold.

”Vi gør meget ud af, at vi ansætter de helt rigtige kollegaer, som passer ind i vores kultur. Vi er altid helt sikre på, at nye medarbejdere har den samme agilitet, som de andre i firmaet. Derudover kører vi med selvledelse. Det betyder, at vi har en meget flad struktur og ingen mellemledere. På papiret er jeg direktør, men jeg er mere coach, end jeg er chef. Der er ingen, der skal spørge om lov til at gå før eller lignende – det aftaler man i sit team. Vi har haft meget fokus på at selvlede, og derfor har alle også været på kursus i emnet.”

  

Ejner Brodersen
om at være en del af B Cool A/S 

Hvem er B Cool A/S?

B Cool er specialiseret i salg, service og levering af reservedele til køleanlæg inden for den maritime industri. Herunder blandt andre køle-, offshore-, krydstogt-, færge- og fiskerbådeindustrien.

Virksomheden blev etableret i 2002, og betjener fra hovedkontoret i Risskov kunder i hele verden.

B Cool har +20 medarbejdere – både kølemontører, teknikere og salgs- og marketingfolk.

Vi skaber stærke organisationer

Jeg grundlagde heikon i 2018 med en ambition om at skabe stærke organisationer. Jeg er uddannet cand.merc. og har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer siden 2006.

Heikon har stor ekspertise inden for kulturprojekter, HR og ledelse, som gør os i stand til at hjælpe jer med at skabe stærke organisationer.

Vi elsker vores felt, og derfor arbejder vi altid på at forstå den nyeste forskning og omsætte den til håndgribelige redskaber og konkrete tiltag, der gør en forskel for jeres organisation.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Addresse

Skæringvej 88, 8520 Lystrup

Telefon

+45 2965 2191

Connect