2965 2191 heidi@heikon.dk

hr konsulent 

B Cool: Sådan sikrer du en stærk virksomhedskultur ved direktørskifte

En case om i fællesskab at bygge en stærk kultur

B Cool er et pragteksempel på hvordan et koncentreret fokus på virksomhedskulturen, medarbejderinvolvering og løbende målinger og initiativer giver værdi, der kan mærkes for medarbejdere og virksomhed. Det ses tydeligt i GAIS trivselsmålingerne, hvor scoren på tværs af de 7 parametre ligger markant over gennemsnittet i branchen.

“Heidi fra heikon har som med stort engagement og succes været facilitator af B COOL’s rejse på at styrke virksomhedens kultur og trivsel”


Ejner Brodersen
CEO, B Cool A/S

Forandringsledelse gennem kulturprojekt

I forbindelse med at B Cool i 2021 skiftede fra at være ejerledet til at få ny direktør, og hvor den tidligere ejerleder fortsatte som sælger i virksomheden, valgte B Cool at køre et kulturprojekt.

Kulturprojektet skulle være med til at fastholde medarbejdernes involvering og beslutningskompetence. Noget den tidligere ejerleder igennem årene havde opbygget. Samtidig skulle projektet være med til at omfavne forandringen, så modstanden mod det nye ville blive så lille som mulig.

 

Til at køre dette kulturprojekt tog B Cool fat i Heikon. I et samarbejde mellem ledelsen og Heikon skabte vi et projekt, der inddragede medarbejderne i transformationen, og som var med til at sikre medarbejdernes engagement. Det var særligt vigtigt med medarbejdernes tanker, bekymringer og input omkring forandringen og omkring virksomhedens kultur – altså hvilke elementer skal vi holde fast i på den anden side af forandringen, og hvad skal vi ændre?

Fra spørgeskema, rapport og workshop til hverdag

Et godt kulturprojekt starter med den rigtige research. Det var derfor også tilfældet ved B Cool, hvor vi dykkede ned i kulturen og temaerne i virksomheden ved hjælp af spørgeskema og kvalitative interviews med medarbejderne.

På baggrund af undersøgelserne udarbejdede Heikon en rapport og kulturanalyse med anbefalinger til det videre arbejde med kulturen i virksomheden både på ledelsesniveau og for hele organisationen.

Derudover blev hele virksomheden inviteret til workshop, hvor de arbejdede med en øvelse ud fra analysens temaer. En workshop som er med til at understrege den kultur, som B Cool værner stærkt om. En hverdag hvor medarbejdernes perspektiv ses og høres, og hvor virksomheden er fælles om tingene.

“Heidi forstod på eksemplarisk vis, både ved hjælp at personlige interviews og workshops, at skabe en god og afslappet atmosfære og derved den fornødne åbenhjertig og tillid blandt medarbejderne, som er nødvendigt for at skabe en konstruktiv og givtig dialog.”

  

Ejner Brodersen
CEO, B Cool A/S 

I dag kører B Cool trivselsmålinger hvert halve år, som er med til at bibeholde den stærke virksomhedskultur, som er bygget igennem mange år, også nu hvor virksomheden vækster og ansætter nye medarbejdere.

Læs mere om de halvårlige trivselsmålinger og virksomhedens fokus på selvledelse i denne artikel.

Hvem er B Cool A/S?

B Cool er specialiseret i salg, service og levering af reservedele til køleanlæg inden for den maritime industri. Herunder blandt andre køle-, offshore-, krydstogt-, færge- og fiskerbådeindustrien.

Virksomheden blev etableret i 2002, og betjener fra hovedkontoret i Risskov kunder i hele verden.

B Cool har +20 medarbejdere – både kølemontører, teknikere og salgs- og marketingfolk.

Vi skaber stærke organisationer

Jeg grundlagde heikon i 2018 med en ambition om at skabe stærke organisationer. Jeg er uddannet cand.merc. og har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer siden 2006.

Heikon har stor ekspertise inden for kulturprojekter, HR og ledelse, som gør os i stand til at hjælpe jer med at skabe stærke organisationer.

Vi elsker vores felt, og derfor arbejder vi altid på at forstå den nyeste forskning og omsætte den til håndgribelige redskaber og konkrete tiltag, der gør en forskel for jeres organisation.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Addresse

Skæringvej 88, 8520 Lystrup

Telefon

+45 2965 2191

Connect