2965 2191 heidi@heikon.dk

hr konsulent 

HB Products: Generationsskifte skaber arbejdsglæde

En case om at forandringer kan skabe en fælles kultur

I 2020 indledte HB Products et glidende generationsskifte. Virksomheden, der ledes af ejer Michael Elstrøm, stod over for den spændende opgave at inkludere hans tre børn Christina Holm, Camilla Elstrøm samt Jonas Elstrøm i virksomheden. For at sikre en vellykket overgang iværksatte virksomheden et kulturprojekt.

Ud over at sikre en god start på generationsskiftet, udgjorde kulturprojektet en glimrende mulighed for at belyse virksomhedens kultur og styrke sammenholdet. Med andre ord, et projekt med det formål at styrke virksomheden og holdet som en samlet enhed.

“Via projektet har vi opnået en ny tilgang og værdifuld viden om, hvordan vi kan stå stærkere i fremtiden og videreudvikle vores organisation.”

Åben dialog og konstruktiv feedback skaber arbejdsglæde

Processen har strakt sig over flere år og inkluderet trivselsmålinger, præsentationer, workshops, interviews og gruppesamtaler. Alt dette med fokus på at engagere medarbejderne i hele forløbet og sikre deres deltagelse i processen – og det har båret frugt.

Transformationen er forløbet med succes, og vi kan se, at virksomheden værner om sin unikke kultur og samhørighed. Dette kommer især til udtryk i trivselsmålingerne, hvor resultatet er særligt højt og markant overstiger branchegennemsnittet.

“Heidi har formået at facilitere en åben dialog, der har givet os indsigt og konstruktiv feedback om vores virksomhedskultur.”

Når både ledelse og medarbejdere føler sig inddraget og aktivt deltager i forandringsprocessen – som ofte kan være en stor omvæltning, der kræver tilvænning – ser vi betydelige resultater. Dette udmønter sig i en stærk virksomhedskultur, høj trivsel og stor arbejdsglæde.

Virksomhedens oplevelse

”Vi har siden år 2020, haft et samarbejde med Heidi, hvor hun har hjulpet os med at introducere firmaets generationsskifte, og foretaget en kulturanalyse af virksomheden.

I foråret 2022 har hun hjulpet os med en opfølgning på hvordan det går igennem en ny kulturanalyse og en workshop som byggede på at forbedre vores samarbejde i teams og på tværs.

 

Heidi har ageret meget professionelt både overfor ledelsen og medarbejdere, vi har haft stor tillid til Heidi og vores medarbejdere ligeså.

Hun skaber troværdig og tryghed, som gør, at vi ’tør’ komme med hvad vi har på hjertet, så vi sammen kan få skabt en god dialog omkring emner, som kan være med til at give os en endnu højere arbejdsglæde i hverdagen.

 

Heidi får vores varmeste anbefalinger med på vejen, både til at foretage en kulturanalyse inkl. Interviews og facilitere en workshop for hele virksomheden.”

 

Michael Elstrøm, Christina Holm, Camilla Elstrøm og Jonas Elstrøm
Ledergruppen i HB Products A/S

Hvem er HB Products A/S?

HB Products er en etableret, familieejet nichevirksomhed i anden generation med en stærk global markedsposition og distributører i over 60 lande. Virksomheden er specialiseret i udvikling og produktion af sensorer til industriel og kommerciel køling samt varmepumpeanlæg.

I mere end 20 år har HB Products dedikeret sig til at levere optimale løsninger inden for energieffektiv styring af fordampere, niveaustyring og oliestyring, hvilket har gjort virksomheden kendt for at være på forkant med brugen af nye og innovative teknologier.

Vi skaber stærke organisationer

Jeg grundlagde heikon i 2018 med en ambition om at skabe stærke organisationer. Jeg er uddannet cand.merc. og har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer siden 2006.

Heikon har stor ekspertise inden for kulturprojekter, HR og ledelse, som gør os i stand til at hjælpe jer med at skabe stærke organisationer.

Vi elsker vores felt, og derfor arbejder vi altid på at forstå den nyeste forskning og omsætte den til håndgribelige redskaber og konkrete tiltag, der gør en forskel for jeres organisation.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Addresse

Skæringvej 88, 8520 Lystrup

Telefon

+45 2965 2191

Connect