2965 2191 heidi@heikon.dk

hr konsulent 

I•GIS: Kulturprojekt i medarbejdernes ånd

En case om fælles kultur og retning

I•GIS A/S ønskede  at sætte fokus på virksomhedens kultur – en kultur med stort fællesskab og med fælles retning. For at sætte gang i denne proces og undgå at det skulle blive  et top down projekt, valgte virksomheden at starte et kulturprojekt i samarbejde med Heikon.

”Analysen og resultaterne heraf var informative og lærerig. Den gav anledning til opmærksomhedspunkter – både hvor vi som virksomhed har styrker som vi skal holde fast i, og også hvor vi som virksomhed har områder som vi skal være opmærksomme på i forhold til vores medarbejdere.”

I kulturprojektet er medarbejderne nøglen til at skabe den gode kultur. Retningen for kulturen skulle hos I-GIS nemlig komme fra medarbejderne og ikke som en top down beslutning fra ledelsen. 

Fra starten var der fokus på at sætte ord på de kulturelle nøgleelementer samt få en masse gode medarbejdergenererede idéer frem i lyset, som kunne danne base for en fælles retning for virksomhedskulturen.

Med baggrund i en dybdegående kulturanalyse med både interviews og observationer blev der igangsat flere initiativer og workshops, som er med til at styrke opbakningen til den fælles kultur. På disse workshops blev der arbejdet med forskellige temaer, blandt andet bevægelse og strategi.

Bevægelse skaber sammenhold

Et af temaerne, der kom i fokus, var bevægelse. Som softwarevirksomhed har virksomhedens medarbejdere meget stillesiddende arbejde ved skrivebordene. Så for at øge arbejdsmiljøet og medarbejdernes egen fokus på en hverdag med bevægelse frem for statisk skrivebordsarbejde, blev et af temaerne bevægelse.

Medarbejderne blev introduceret for måder at implementere bevægelse i løbet af arbejdsdagen. Derefter blev der valgt 2 bevægelsesansvarlige blandt medarbejderne, som havde ansvar for at undervise og koordinere bevægelsesaktiviteter løbende. De 2 bevægelsesansvarlige arbejdede selv videre med konceptet og tilføjede en sjov intern konkurrence om, hvem der kunne deltage i flest bevægelsesseancer over nogle måneder.

 

Strategi giver fælles retning

Det er ikke kun bevægelse, der kan være med til at øge arbejdsmiljøet og den fælles glæde for virksomheden. Et andet tema i spot var nemlig strategi. Når medarbejderne involveres i strategien, skaber det en fælles retning for og enighed om, hvor vi er som virksomhed og hvor vi er på vej hen. Derfor afholdt I-GIS et strategiseminar for alle medarbejderne, som Heidi faciliterede med øvelser til at sikre fokus på netop den fælles retning for virksomheden.

“Vi har været så heldige at have fået muligheden for at få lavet en virksomhedskultur analyse (GAIS), udført af Heidi fra heikon. Det har været en yderst spændende og lærerig proces, som har stået på igennem det seneste halve år. Heidi har forestået analysen fra start til slut, og har arbejdet professionelt og punktligt hele vejen igennem.

Hun er rolig, venlig, imødekommende og lyttende, og fremlagde resultaterne af analysen på en både god og underholdende måde, med inddragelse af hele virksomheden.


Analysen og resultaterne heraf var informative og lærerig. Den gav anledning til opmærksomhedspunkter – både hvor vi som virksomhed har styrker som vi skal holde fast i, og også hvor vi som virksomhed har områder som vi skal være opmærksomme på i forhold til vores medarbejdere.


Foruden GAIS har vi anvendt Heidi til sparring i forbindelse med afholdelse af MUS, og har planer om at anvende hende som facilitator i forbindelse med en kommende strategidag.

Vi giver hermed Heidi vores bedste anbefalinger.”

 

Tom Martlev Pallesen og Niels-Peter Jensen
hhv. gruppeleder og CEO I•GIS A/S

 

Når Heikon gennemfører kulturprojekter er det ikke “one size fits all” men derimod forskelligt fra virksomhed til virksomhed. Forløbene strikkes sammen med udgangspunkt i den enkelte virksomhed og sætter ind netop der, hvor det giver mening og skaber værdi og udvikling for virksomheden.

I forløbet ved I-GIS indgik der også sparring til ledelsesgruppen, hvor et af temaerne var MUS-samtaler. Med baggrund i ønsket om at skabe gode dialoger ønskede ledelsesgruppen at styrke  den fælles retning og kultur.

Hvem er I•GIS A/S?

I-GIS er en geoscience-softwarevirksomhed, der opererer inden for geologi, jord, grundvand og senest agroindustrien. Deres mål er at gøre det muligt for brugerne at træffe informerede beslutninger baseret på konkrete data.

I-GIS startede i 2002, og har siden arbejdet bredt med opgaver i branchen. Fra kontoret i Risskov løses opgaver, der spænder fra udvikling af nye funktionaliteter i eksisterende software og tjenester til helt nye og uafhængige produkter, der udspringer af deltagelse i større internationale forskningsprojekter.

Vi skaber stærke organisationer

Jeg grundlagde heikon i 2018 med en ambition om at skabe stærke organisationer. Jeg er uddannet cand.merc. og har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer siden 2006.

Heikon har stor ekspertise inden for kulturprojekter, HR og ledelse, som gør os i stand til at hjælpe jer med at skabe stærke organisationer.

Vi elsker vores felt, og derfor arbejder vi altid på at forstå den nyeste forskning og omsætte den til håndgribelige redskaber og konkrete tiltag, der gør en forskel for jeres organisation.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Addresse

Skæringvej 88, 8520 Lystrup

Telefon

+45 2965 2191

Connect