2965 2191 heidi@heikon.dk

hr konsulent 

Inspiration & cases

Tag din Virksomhed til næste trin

Velkommen til et inspirerende univers af positiv forandring og succeshistorier

Her finder du cases, artikler og værktøjer, der viser forskellige tilgange til positive forandringer.

God læselyst 😊

Cases om generationsskifte og ny ledelse

Vi dykker ned i spændende historier om virksomheder, der har oplevet bemærkelsesværdige transformationer, hvor generationsskifte og nye direktører har været katalysatorer for positiv forandring.

Fokus på trivsel

Læs om de visionære virksomheder, der konstant arbejder på at skabe et sundt og trivselsfremmende arbejdsmiljø. Læs om deres initiativer, der prioriterer medarbejdernes trivsel og skaber en positiv kultur.

Transformationens kraft

Du kan også lade dig inspirere af historier om virksomheder, der har omfavnet forandring som en drivkraft for vækst og innovation. Udforsk deres rejse fra modstand til transformation og lad dig inspirere til at tage din virksomhed til nye højder.

Modeller og værktøjer

Udover de inspirerende cases og artikler finder du en samling af værdifulde modeller og værktøjer, der kan hjælpe dig i dit arbejde med trivsel, ledelse, transformation og meget mere. Disse ressourcer er designet til at styrke din virksomhed og bringe den til det næste niveau.

Alle historier og cases

Case: Kulturprojekt og direktørskifte i B Cool

Sådan sikrer du en stærk virksomhedskultur ved direktørskifte

B Cool er et pragteksempel på hvordan et koncentreret fokus på virksomhedskulturen, medarbejderinvolvering og løbende målinger og initiativer giver værdi, der kan mærkes for medarbejdere og virksomhed. Det ses tydeligt i GAIS trivselsmålingerne, hvor scoren på tværs af de 7 parametre ligger markant over gennemsnittet i branchen.

Læs hele casen om kulturprojektet i B Cool.

Case: Generationsskifte ved HB Products

Generationsskifte skaber arbejdsglæde

I 2020 indledte HB Products et glidende generationsskifte. Virksomheden, der ledes af ejer Michael Elstrøm, stod over for den spændende opgave at inkludere hans to døtre, Christina Holm og Camilla Elstrøm, i virksomheden. For at sikre en vellykket overgang iværksatte virksomheden et kulturprojekt.

Ud over at sikre en god start på generationsskiftet, udgjorde kulturprojektet en glimrende mulighed for at belyse virksomhedens kultur og styrke sammenholdet. Med andre ord, et projekt med det formål at styrke virksomheden og holdet som en samlet enhed.

“Via projektet har vi opnået en ny tilgang og værdifuld viden om, hvordan vi kan stå stærkere i fremtiden og videreudvikle vores organisation.”

Læs hele casen her.

Case: Kultur og trivsel ved Skanderby

Fælles kultur skaber arbejdsglæde og høj trivsel

For et par år siden var trivslen hos IT-virksomheden Skanderby A/S til den lave side. Med ønsket om at medarbejderne skulle være lige så glade som kunderne, tog ledelsen i Skanderby derfor fat i heikon for at skabe en stærkere kultur i virksomheden.

Heidi har lavet et “Stærkere sammen” forløb for os, der er et kultur- og organisationsprojekt med trivselsmåling – og det har allerede givet gode resultater. Jeg er helt sikker på, at vi på den konto går et godt 2. halvår i møde.

Michael Skanderby
CEO, Skanderby A/S

Heikon lavede således en kulturanalyse for at involvere både ledelse og medarbejdere i det fælles arbejde med at skabe en trivselsskabende kultur på tværs af organisationen.

Læs hele casen om Skanderby her.

Case: Fælles kultur og retning i I•GIS

Kulturprojekt i medarbejdernes ånd

I•GIS A/S ønskede  at sætte fokus på virksomhedens kultur – en kultur med stort fællesskab og med fælles retning. For at sætte gang i denne proces og undgå at det skulle blive endnu et top down projekt, valgte virksomheden at starte et kulturprojekt i samarbejde med Heikon. Med kulturprojektet fulgte et øget fokus på medarbejderinddragelse, bevægelse og fælles retning for strategien.

Læs hele casen om kulturprojektet, der satte gang i både bevægelse i hverdagen og strategi hos I-GIS

Metode til kultur og trivsel

Heikon har udviklet en metode til at arbejde med kultur og trivsel. Metoden er udviklet i projektet ”Stærke SMV’er”, der er støttet af Velliv Foreningen.

Metoden bygger på en overbevisning om, at arbejdet med at fremme trivsel er en løbende proces, der kræver en systematisk og struktureret tilgang. Med inspiration fra bl.a. forbedringsmodeller er metoden baseret på en potentiel iterativ proces med tre faser: Analyse, Handling og Implementering. I metoden bliver både ledelse og medarbejder involveret i at skabe en trivselsfremmende kultur sammen.

Erfaringer med metoden viser, at metoden bl.a. kan bruges til at sætte fokus på trivsel, skabe en god proces i forbindelse med forandringer i organisationer samt hjælpe organisationer med at identificere de særlige bestanddele i kulturen, som er vigtige elementer til at stå stærkt sammen.

Metoden kan tilpasses jeres virksomhed, så I kan skabe en proces i virksomheden, som giver værdi for jer. Hvis I har spørgsmål til metoden eller gerne vil vide mere om, hvordan man kan arbejde med trivsel i organisationer, så tag endelig fat i mig.

Læs mere om metoden her.

Case: Selvledelse og trivselsmålinger i B Cool

Halvårlige trivselsmålinger sikrer løbende udvikling

At opretholde og pleje en stærk fælles virksomhedskultur som den B Cool har, slutter ikke efter et kulturprojekt. Det kræver arbejde og løbende udvikling i takt med, at medarbejderstaben og ikke mindst samfundet udvikler sig. Det samme gør sig gældende for selvledelse – for hvordan sørger du for at nye medarbejdere såvel som de erfarne med høj anciennitet holder det høje engagement og ser værdien i den høje grad af selvledelse, som er til stede hos B Cool?

Læs hele casen om selvledelse og de halvårlige trivselsmålinger.

Vi skaber stærke organisationer

Jeg grundlagde heikon i 2018 med en ambition om at skabe stærke organisationer. Jeg er uddannet cand.merc. og har arbejdet med udvikling af mennesker og organisationer siden 2006.

Heikon har stor ekspertise inden for kulturprojekter, HR og ledelse, som gør os i stand til at hjælpe jer med at skabe stærke organisationer.

Vi elsker vores felt, og derfor arbejder vi altid på at forstå den nyeste forskning og omsætte den til håndgribelige redskaber og konkrete tiltag, der gør en forskel for jeres organisation.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Addresse

Skæringvej 88, 8520 Lystrup

Telefon

+45 2965 2191

Connect