hr konsulent

 

Tag din Virksomhed til næste trin

Organisationer

heikon skaber stærke organisationer, som er godt rustet til fremtiden.

Resultater

heikon bruger HR-værktøjer til at skabe bedre resultater.

Mennesker

heikon skaber rammer, hvor mennesker trives og skaber værdi.

Styrk din virksomhed

Udlicitér din hr afdeling

Styrke er ikke noget, man bare har – det er noget, der skabes med en fokuseret indsats. Heikon hjælper virksomheder med at vokse sig stærke med en nuanceret tilgang, der både har fokus på strategiske indsatser i forretningen og menneskerne i organisationen.

Med en baggrund som cand.merc. og HR Partner/Head of HR i både små og store organisationer er jeg klar til at bruge mine HR-værktøjer til at styrke din organisation. Jeg har bl.a. kompetencer indenfor Employer Branding, Rekruttering, Onboarding, Trivsel og motivation, Organisationsudvikling, Ledersparring, MUS og lønpakker. Jeg skræddersyer løsninger til jeres behov og hjælper også med interim HR-projekter.

Udlicitér din hr afdeling

Styrk din virksomhed

Styrke er ikke noget, man bare har – det er noget, der skabes med en fokuseret indsats. Heikon hjælper virksomheder med at vokse sig stærke med en nuanceret tilgang, der både har fokus på strategiske indsatser i forretningen og menneskerne i organisationen.

Med en baggrund som cand.merc. og HR Partner/Head of HR i både små og store organisationer er jeg klar til at bruge mine HR-værktøjer til at styrke din organisation. Jeg har bl.a. kompetencer indenfor Employer Branding, Rekruttering, Onboarding, Trivsel og motivation, Organisationsudvikling, Ledersparring, MUS og lønpakker. Jeg skræddersyer løsninger til jeres behov og hjælper også med interim HR-projekter.

 

HR Projekter, der skaber udvikling

HR på freelance-basis
U

Rekruttering

heikon hjælper jer i rekrutteringsprocessen med at finde og ansætte de rette medarbejdere, så I undgår dyre fejlansættelser og mister værdifuld tid. 

Jeg er certificeret i flere personprofilværktøjer og kan bidrage fleksibelt med bl.a. search, screening af kandidater og gennemførelse af interviews til at stå for hele processen.

Teamudvikling

heikon hjælper jer med at se hinandens styrker og potentialer. Jeg skaber forløb, der danner grundlag for gode samarbejdsrelationer og synergi mellem teamets medlemmer.

Jeg er bl.a. certificeret i PeopleTools teamudviklingsværktøj og kan lave forskellige workshops og aktiviteter, der tager udgangspunkt i jeres behov og den situation, som I står i.

w

Udviklingssamtaler

heikon hjælper jer med at afholde udviklende samtaler som MUS og LUS, så medarbejderne oplever et professionelt fokus på deres udvikling, samtidig med at ledelsen aflastes. 

Jeg kan klæde lederen på, stå for at afholde samtalerne eller hjælpe med at udvikle jeres eget koncept for MUS og implementere en digital løsning som ramme for samtalerne.

Trivsel

heikon hjælper jer i arbejdet med at øge medarbejdernes trivsel, engagement og motivation og håndtere stress og sygefravær. Jeg kan lave trivselsforløb for både individuelle og grupper af medarbejdere, og jeg anvender bl.a. GAIS-trivselsmåling til at skabe en referenceramme og dokumentere effekt.

Kompetenceafdækning

heikon hjælper jer med at afdække jeres kompetencer og skabe indsigt i, hvordan I kan arbejde med at sikre, at I er rustet til at møde fremtidens udfordringer. Jeg kan facilitere en afklarende proces for medarbejdere og ledelse, og jeg kan hjælpe jer med at bruge Det Digitale Kompetencehjul til at skabe indsigt og afsæt for en konstruktiv dialog.

f

Fleksibel HR

heikon kan stå for HR f.eks. én dag om ugen og støtte ledelsen i arbejdet med at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente medarbejdere. Det kan f.eks. være opgaver som employer branding, introprogram til nye medarbejdere, medarbejderhåndbog og personalegoder, ledersparring samt coaching af medarbejdere.

Din personlige HR Konsulent

heikon er en sammentrækning af Heidi og konsulent. Hos heikon møder du nemlig ikke et hav af forskellige medarbejdere, men kommer til at indgå i et tæt samarbejde med mig. Jeg tror på, at stærke og tætte relationer skaber resultater, og derfor er jeg din personlige HR Konsulent.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Din personlige HR Konsulent

heikon er en sammentrækning af Heidi og konsulent. Hos heikon møder du nemlig ikke et hav af forskellige medarbejdere, men kommer til at indgå i et tæt samarbejde med mig. Jeg tror på, at stærke og tætte relationer skaber resultater, og derfor er jeg din personlige HR Konsulent.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Stærke SMV’er i samarbejde med Velliv Foreningen

Heikon er blevet udvalgt af Velliv Foreningen til at udvikle og gennemføre kultur- og trivselsprojekter i små og mellemstore virksomheder med henblik på at udvikle en metode til at arbejde med kultur og trivsel. Projektet hedder ”Stærke SMV’er” og sætter fokus på en virksomhedskultur, hvor man står stærkt sammen.

Læs mere

We had the pleasure of having Heidi to act as interim HR partner in the early build-up of our Danish R&D office. Heidi initiated a formal HR strategy including internal procedures and employee handbook writing. But most important she took responsibility for recruitment. Heidi always possessed a positive and open-mind attitude towards the tasks and roles she was given.


Bo Juul Pedersen

General Manager · Goldwind Energy ApS

Jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Heidi i et forløb, hvor fokus var arbejdsglæde og trivsel. Heidi er en utrolig professionel samarbejdspartner og jeg giver hende mine varmeste anbefalinger.


Anders Bjerre

CEO · Searchmind

Heidi har for nylig hjulpet os med at rekruttere en ny medarbejder. Hendes store erfaring og know how inden for rekruttering betød, at vi fik valgt den helt rigtige medarbejder. Samtidig fik vi masser af ny viden, som vi fremadrettet vil kunne trække på, når vi rekrutterer. Heidis hjælp har været guld værd for os som mindre virksomhed, hvor rekruttering ikke er noget, vi arbejder med hver dag.


Stine Dyppel

HR- og Marketingchef · E-baby A/S

Heidi har lavet et "Stærkere Sammen" forløb for os, der er et kultur- og organisationsprojekt med trivselsmåling, og det har allerede givet gode resultater. Jeg er helt sikker på, at vi på den konto går et godt 2. halvår i møde. 1000 tak til Heidi for hendes bidrag til organisationen.


Michael Skanderby

CEO · Skanderby A/S

Invent er en virksomhed i rivende udvikling. Det går til tider lidt for stærkt og frygten for, at vi mister vores DNA og sammenholdsfølelse er der. Vi fik besøg af Heidi, som lavede et forløb omkring trivsel på arbejdspladsen. Det var super godt. Man kunne tydelig mærke hendes oprigtige interesse for vores virksomhed. Vi fik bekræftet, at medarbejder trivslen er høj. Vi fik nogle gode værktøjer til at fastholde og øge den.


Anni Brauer Nissen

Leder af Salg og HR · Invent A/S

Vi har haft fornøjelsen af et samarbejde med Heidi omkring et projekt, som sætter fokus på virksomhedskulturen og arbejdsglæde. Heidi har formået at skabe en god og åben dialog, som har givet os indsigt og konstruktiv feedback omkring vores virksomhedskultur. Gennem projektet har vi fået en ny vinkel og brugbar viden om, hvordan vi sammen kan stå stærkere i fremtiden og udvikle vores organisation.


Michael Elstrøm

CEO · HB Products A/S

Vi har arbejdet med Hedi om et kulturprojekt, da vores virksomhedskultur er i højsædet hos Markings. Vi kærer os om hinanden og vores fælles vækst. For at nå vores mål er bevidstheden om at understøtte og udvikle vores kultur et vigtigt fundament. Heidi har hurtigt og professionelt forstået vores strategi og aflæst vores værdier. På tværs af vores organisation og fagskel viser hendes engagement og store faglighed vejen fra start til slut af en god proces. Vi har brugt Heikon til at sætte fokus på, hvor vi kan forbedre holdninger og indsatser imod et tættere og stærkere forhold til vores kunder og til intern trivsel.


Gert Salzer

CEO · Markings ApS

IC Electric har gennemført et ”Stærkere Sammen” Projekt, der indeholder kulturanalyse og trivselsmåling. Vi har fået værktøjer til at styrke fællesskabet og dermed IC Electric. Det er en løbende proces og ledergruppen har allerede aftalt opfølgning på projektet. Tak for samarbejdet.


Carsten Due

CEO · IC Electric A/S

Addresse

Skæringvej 88, 8520 Lystrup

Telefon

+45 2965 2191

Connect