hr konsulent

 

Tag din Virksomhed til næste trin

Organisationer

heikon skaber stærke organisationer, som er godt rustet til fremtiden.

Resultater

heikon bruger HR-værktøjer til at skabe bedre resultater.

Mennesker

heikon skaber rammer, hvor mennesker trives og skaber værdi.

Styrk din virksomhed

Udlicitér din hr afdeling

Styrke er ikke noget, man bare har – det er noget, der skabes med en fokuseret indsats. Heikon hjælper virksomheder med at vokse sig stærke med en nuanceret tilgang, der både har fokus på strategiske indsatser i forretningen og menneskerne i organisationen.

Med en baggrund som cand.merc. og HR Partner/Head of HR i både små og store organisationer er jeg klar til at bruge mine HR-værktøjer til at styrke din organisation. Jeg har bl.a. kompetencer indenfor Employer Branding, Rekruttering, Onboarding, Trivsel og motivation, Organisationsudvikling, Ledersparring, MUS og lønpakker. Jeg skræddersyer løsninger til jeres behov og hjælper også med interim HR-projekter.

Udlicitér din hr afdeling

Styrk din virksomhed

Styrke er ikke noget, man bare har – det er noget, der skabes med en fokuseret indsats. Heikon hjælper virksomheder med at vokse sig stærke med en nuanceret tilgang, der både har fokus på strategiske indsatser i forretningen og menneskerne i organisationen.

Med en baggrund som cand.merc. og HR Partner/Head of HR i både små og store organisationer er jeg klar til at bruge mine HR-værktøjer til at styrke din organisation. Jeg har bl.a. kompetencer indenfor Employer Branding, Rekruttering, Onboarding, Trivsel og motivation, Organisationsudvikling, Ledersparring, MUS og lønpakker. Jeg skræddersyer løsninger til jeres behov og hjælper også med interim HR-projekter.

 

HR Projekter, der skaber udvikling

HR på freelance-basis
U

Rekruttering

heikon hjælper jer i rekrutteringsprocessen med at finde og ansætte de rette medarbejdere, så I undgår dyre fejlansættelser og mister værdifuld tid. 

Jeg er certificeret i flere personprofilværktøjer og kan bidrage fleksibelt med bl.a. search, screening af kandidater og gennemførelse af interviews til at stå for hele processen.

Teamudvikling

heikon hjælper jer med at se hinandens styrker og potentialer. Jeg skaber forløb, der danner grundlag for gode samarbejdsrelationer og synergi mellem teamets medlemmer.

Jeg er bl.a. certificeret i PeopleTools teamudviklingsværktøj og kan lave forskellige workshops og aktiviteter, der tager udgangspunkt i jeres behov og den situation, som I står i.

w

Udviklingssamtaler

heikon hjælper jer med at afholde udviklende samtaler som MUS og LUS, så medarbejderne oplever et professionelt fokus på deres udvikling, samtidig med at ledelsen aflastes. 

Jeg kan klæde lederen på, stå for at afholde samtalerne eller hjælpe med at udvikle jeres eget koncept for MUS og implementere en digital løsning som ramme for samtalerne.

Trivsel

heikon hjælper jer i arbejdet med at øge medarbejdernes trivsel, engagement og motivation og håndtere stress og sygefravær. Jeg kan lave trivselsforløb for både individuelle og grupper af medarbejdere, og jeg anvender bl.a. GAIS-trivselsmåling til at skabe en referenceramme og dokumentere effekt.

Kompetenceafdækning

heikon hjælper jer med at afdække jeres kompetencer og skabe indsigt i, hvordan I kan arbejde med at sikre, at I er rustet til at møde fremtidens udfordringer. Jeg kan facilitere en afklarende proces for medarbejdere og ledelse, og jeg kan hjælpe jer med at bruge Det Digitale Kompetencehjul til at skabe indsigt og afsæt for en konstruktiv dialog.

f

Fleksibel HR

heikon kan stå for HR f.eks. én dag om ugen og støtte ledelsen i arbejdet med at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente medarbejdere. Det kan f.eks. være opgaver som employer branding, introprogram til nye medarbejdere, medarbejderhåndbog og personalegoder, ledersparring samt coaching af medarbejdere.

Din personlige HR Konsulent

heikon er en sammentrækning af Heidi og konsulent. Hos heikon møder du nemlig ikke et hav af forskellige medarbejdere, men kommer til at indgå i et tæt samarbejde med mig. Jeg tror på, at stærke og tætte relationer skaber resultater, og derfor er jeg din personlige HR Konsulent.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

Din personlige HR Konsulent

heikon er en sammentrækning af Heidi og konsulent. Hos heikon møder du nemlig ikke et hav af forskellige medarbejdere, men kommer til at indgå i et tæt samarbejde med mig. Jeg tror på, at stærke og tætte relationer skaber resultater, og derfor er jeg din personlige HR Konsulent.

Heidi K. Frederiksen

HR Konsulent – Ejer af heikon

We had the pleasure of having Heidi to act as interim HR partner in the early build-up of our Danish R&D office. Heidi initiated a formal HR strategy including internal procedures and employee handbook writing. But most important she took responsibility for recruitment. Heidi always possessed a positive and open-mind attitude towards the tasks and roles she was given.


Bo Juul Pedersen

General Manager · Goldwind Energy

STÆRKERE SAMMEN

Ny viden og løsninger der frigiver organisationens potentiale

I samarbejde med Industriens fond tilbyder STÆRKERE SAMMEN et gratis forløb til små og mellemstore virksomheder, der ønsker at skabe en stærkere organisation og blive bedre rustet til at møde fremtidens udfordringer.

STÆRKERE SAMMEN er et samarbejde mellem VirksomhedsAntropologerne og Heikon, der begge har specialiseret sig i at arbejde med organisationsudvikling, trivsel og medarbejderengagement.

Forløbet sætter fokus på medarbejdernes samlede potentiale og ser virksomhedskulturen som et vigtigt værktøj til at skabe positiv udvikling i virksomheden. Forløbet indeholder en opstart, kulturanalyse med trivselsmåling og interviews med udvalgte medarbejdere samt afrapportering med resultater og anbefalinger.

Hvad kræver det af jer?
Formøde med ledelsen á 1-2 timer. Online trivselsmåling á 10-15 min. pr. ansat og præsentation af resultatet á 1-2 timer. Undervejs vil der være telefonisk dialog og mailkorrespondance efter behov, så v i får et optimalt forløb.

Hvem kan deltage?
Små og mellemstore virksomheder i Jylland med mindst 10 medarbejdere.

Hvad koster det?
Projektet er støttet af Industriens Fond, så det er gratis at deltage i forløbet.

Hvorfor deltage?
I får viden om virksomheden og dens ståsted samt konkrete anbefalinger til at forløse potentialet i organisationen. Ved at igangsætte vores anbefalinger vil I opleve højere medarbejderengagement, ejerskab og forståelse for nødvendige tiltag. Virksomheden bliver bevidst om sit DNA og kan bruge dette aktivt overfor kunder, leverandører og nye samarbejdsmuligheder. Indsigt i virksomhedens kultur er ligeledes værdifuld i forhold til medarbejderrekruttering.

Vi hjælper jer til at stå STÆRKERE SAMMEN.

Addresse

Skæringvej 88, 8520 Lystrup

Telefon

+45 2965 2191

Connect